Hakkımızda

Güvenli ve sevgi dolu bir ortamda çocuklarımızın yeteneklerinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine yardımcı olmak, olumlu benlik kavramı gelişimine katkı sağlamak, öğrenmeye ilgi uyandırmak, bilişsel, sosyal, dil ve psiko-motor, becerilerinin gelişimini desteklemek; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, milli değerlere sahip bireyler yetiştirmek.

Mutlu, kendine güvenen, başarılı, sağlıklı, paylaşmayı bilen, sorun çözebilen, karar verebilen, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duyguları gelişmiş çocuklar yetiştirmek.

Okul çalışanları olarak;

  1. Atatürk Milliyetçiliğine ve Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlıyız.
  2. İnsan ilişkilerimizde sevgi, saygı ve hoşgörüye önem veririz.
  3. Çalışanların beklenti, duygu ve düşüncelerine değer verir, birlik ve beraberlik içerisinde çalışırız.
  4. Çalışmalarımızda objektiflik ilkesini göz önüne alırız.
  5. Eğitim-öğretim etkinliklerimizi, bilimsel gelişmelerin ve bilimsel kuramların ışığında ve milli eğitim mevzuatına uygun bir şekilde düzenleriz.

Okulumuz sevgi ve hoşgörüyü temel alan kurumumuz uzman ve güvenilir kadrosu ile araştırmacı, sorgulayıcı bir zihne sahip, bağımsız düşünebilen, çözüm odaklı, yaratıcı, üretken, toplumsal değerleri tanıyan ve koruyan, sevgi ve dostluk erdemine sahip lider karakterli bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Çocuklara yetişkinlerin küçük bir kopyası gibi değil kendine özgü gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıkları olan bir birey olarak yaklaşır.

Çocukların öncelikli olarak kendilerini ve başkalarını tanımaları, anlamaları ve farklı yollarla (beden dili, sözcükler, hareketler, çizim vs) duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlar.

Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının belirlenmesini ve daha sonra eğitim programları dahilinde karşılanmasını benimser.

Çocukların yaş, gelişimsel özellikleri, cinsiyet farklılıklarını göz önünde bulundurarak eğitimde özgüven-özsaygı-yeterlilik duygularını kazandırır ve gelişmesini sağlar.

Çocukların yalnızca bir değil tüm gelişim alanlarının (motor, dil, bilişsel, sosyal-duygusal, kişisel, öz bakım, yaratıcılık) desteklenmesi için çaba sarf eder.

Çocuklara ırk, dil, din, sosyal statü ayrımı yapmaksızın insana insan olduğu için değer verme olgusuyla yaklaşır.

Çocukların duygusal, sosyal, psiko-motor, bilişsel, öz bakım ve dil gelişimlerini desteklemek ve onları temel eğitime hazırlamak.

Çoklu zeka ve tam öğrenme yaklaşımını temel alarak, çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak.

Çocuğun sevgi, şefkat, ilgi ve ihtiyaçlarını gidermesine, sorumluluk duygusunun gelişimine yardımcı olmak.

Çocukların yaşlarına uygun ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek ortam ve materyaller bulundurmak ve oluşturmak.

Çocuğun problemleri ile yakından , ilgilenerek aileiyle kurum ve aile etkileşimi kurarak ruh sağlığına önem vermek, sevgi dolu bir ortamda güven içinde büyümesine yardımcı olmak.

Özellikle önce güvenlik olmak üzere uygun bakım (temizlik, beslenme…) koşulları altında gelişmelerine yardımcı olmak.

Çocukların gelişim alanlarını desteklemek için yeterli sayıda, çeşitte ve uygunlukta uyarıcı materyal sağlamak (sesli, renkli, ışıklı  farklı boyutta oyuncaklar vs)

Çocukların boy ve kilo takibinin yanı sıra diğer gelişim alanlarını da gözlemlemek ve değerlendirmek.

Çocuğun gelişimi sırasında iyi alışkanlıklar kazanmasına imkan sağlamak.

Çevresiyle ve arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak.

İyi, doğru ve güzel hareketlerinde serbest olmaya,  duygularını, düşüncelerini çeşitli yollarla ve doğru bir şekilde ifade edebilmesine yardımcı olmak.

Kendine güven duymamasını sağlamak, kendine karşı olumlu bir tavır geliştirmek, güçlü bir kişilik sahibi olmasına yardımcı olmak.

Çocukların kendilerini tanımaları, başkalarını tanımaları ve kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla uygun iletişim becerileri kurmalarına yardımcı olmak.

Çocukların yaşlarına ve yeteneklerine göre çeşitli bilgiler edinemsi, kazandığı bilgi ve kabiliyetlerini toplumun  yararına olacak yönde kullanabilmesini sağlamak – sosyalleşmesine yardımcı olmak.

Eğitim programımızın temeli olan Çoklu Zeka ve Tam Öğrenme Metodlarını en etkin şekilde uygulayabilmek.

Okul öncesi eğitim alanında en son ortaya çıkmış öğrenme ve öğretme yöntemlerini takip ederek programımızı güncelleştirmek.

Sorumlulukların bilincinde ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çevresi ile etkili iletişim kurabilen, soran, sorgulayan, araştıran çağın gerektirdiklerini izleyen yaratıcı düşünceyi besleyen bireyler yetiştirmektedir.

Biz inanıyoruz ki her çocuğun iyi yaptığı birşey mutlaka vardır. Bu yeteneğini ortaya çıkarıp kullanmasını sağlamak önemlidir.

Özel Alfa Anaokulu | Tüm hakları saklıdır © 2022

Açılış Saatleri

Açılış Saatleri

Ptesi-Cuma: 08:00 – 18:30
Cumartesi-Pazar: Kapalı