Dans Faaliyetleri

Konu çocuk olunca, dans kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koymanın ötesinde yoğun bir anlam kazanır. Çünkü dans çocuğun sosyalleşmesine katkı sağladığı gibi kendi vücuduyla daha yakından tanışmasını ve onu daha işlevsel kullanmasına giden yolda önemli bir işlev görür.

Sanat Faaliyetleri

Okul öncesi sanat etkinliklerinin özellikle çocuğunuzun aktif öğrenme sürecine çok önemli katkıları bulunmaktadır. Sanat etkinlikleri sayesinde çocuğunuz hayata adeta 1-0 önde başlayacaktır. Bu nedenle doğru adımlar atarak çocuğunuzun ileri ki yaşamında oldukça başarılı bir birey olmasına doğrudan katkı sağlayabilir.

 

İngilizce Eğitimi

İngilizce eğitimde alanında uzman eğitim personeliyle İngilizce branş öğretmenleriyle 3-6 yas çocuklara eğlenerek İngilizce öğrenme imkanı sunmaktadır. Dil eğitiminin artık önemli olduğu günümüz şartlarında okul öncesi eğitimde ilk başlangıç olan İngilizce eğitim yas gruplarına göre çocukların seveceği şekilde eğlenerek öğretebilen eğitmenlerle ve gerekli tüm materyallerle sağlanmaktadır.

Değerler Eğitimi

Bireyin fiziksel ve toplumsal çevreyi algılaması ve anlamlandırması, sahip olduğu değerler çerçevesinde şekillenmektedir. Birey, olay ve olgulara karşı konumunu sahip olduğu değerlere göre belirler.

 

 

Müzik Eğitimi

 Okul öncesinde ki çocuklarımız için , şarkı ve tekerlemeler ile dil gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Zihinsel ve sosyal becerileri geliştiren müzik, okuma yeteneğini de artırmada en iyi yollardan biridir. Müzik eğitimimiz özel eğitimli müzik öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir.

 

 

Okuma-Yazma Hazırlık

Okul öncesi temeli esas alarak çizgi çalışmalar, çeşitli sanat etkinlikleri ve oyunlar yoluyla küçük motur kaslarını geliştirerek ilköğterime en iyi şekilde hazırlamaktır.

 

 

 

 

Satranç ve Drama

Çocukların analitik düşünme becerilerini, muhakemelerini, karar verme yeteneklerini geliştiren, hayata daha farklı açılardan yaklaşmalarını ve değerlendirme yapmalarını sağlayan bir beyin sporudur. Küçük yaşlarda keyifle oynanan satranç, yetişkinlik dönemine katkı sağlar.

Yaratıcı Drama ve Plastik Sanatlar Çocuk Atölyeleri; ses, nefes, beden, koordinasyon çalışmalarıyla hikaye kurgu, resim, maket uygulama ve tasarım uygulamalarının iç içe deneyimlendiği bir programdır. Drama yöntemleriyle kendimizi tanıyoruz, bedenimizi doğru kullanmayı öğreniyoruz. Plastik sanatlar uygulamalarıyla da hayal ettiğimiz projelerimizi iki boyutlu (resim) ve üç boyutlu (maket) gerçekleştiriyoruz.

Kültür Gezileri

 Eğitim – öğretim süreci boyunca temaları destekleyen yaparak-yaşayarak öğrenmeyi temel alan, alan gezileri yapılmaktadır. Merak ettiklerimizi gözlemleyerek, araştırarak, keşfederek, dokunarak, yerinde inceleyerek; yakından tanıma, tahmin etme, sebep-sonuç ilişkisi kurma becerilerinin gelişmesinde çok önemlidir. Çocukların ilgisini çekecek yöresel, kültürel, mesleki ve güncel önem taşıyan her mekan çocuklar için doğal öğrenme alanıdır. Gezi öncesinde çocuklarda merak uyandıracak on bilgiler verilir, gezi sırasında araştırmacı olmaları ve hazırladıkları soruların cevapları bulmaları sağlanır. Gezi öncesi ve sonrası yapılan projede resimlerle aradaki farkı tartışmaları istenir. Böylece çocuklar hayat deneyimlerini kazanırlar.Çağdaş insan olma yolunda ilk adımı atmaları amaçlanır.

Çocuk Yogası

Bedenin esnekliğini arttıran, ruhu dinginleştiren ve duygularla baş etmeyi kolaylaştıran bu disiplin çocuklara sayısız fayda sunar.

Yoga yapan çocuklar kendilerini daha özgüvenli bir şekilde ifade eder ve ders saatleri boyunca arkadaşlarıyla keyifli zaman dilimleri geçirir.

Yoga sınıflarında çocuklar keyifli zaman geçirmelerine ek olarak rahatlamayı ve iç huzuru sağlamayı da öğrenirler.

Vücutlarını keşfederler ve tüm kaslarına hükmetmeyi öğrenirler.

Bedensel farkındalıkları artarken akranlarıyla kurdukları ilişkileri derinleştirirler.

Alanında uzman ve çocuk psikolojisi üzerine eğitim alan profesyonellerin gözetiminde çocuk yogası atölyeleri tam bir meditasyon niteliğinde geçer.

Botanik Bahçemizde Çevre Eğitimi

Çevre eğitimi, doğal ya da yapay çevre hakkında duyarlı ve bilgili bir vatandaşlık anlayışını geliştirmeyi hedefleyen disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Çevre eğitiminin temel amaçları, çevreyle ilgili doğru tutum, davranış ve becerileri geliştirerek bireyleri çevre okur-yazarı yapmak, çevreye karşı farkındalığı, duyarlığı arttırmaktır.

Bedensel ve Zihinsel Gelişim Aktiviteleri

 Beyin yapısı ve fonksiyonlarının gelişiminin üçte ikilik bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir. Yapılan çalışmalar okul öncesi eğitim alan çocuklarda okula devam oranlarının ve okul başarısının daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Robotik Kodlama

Yazı Eklenecek

Piano Eğitimi

Yazı Eklenecek